Modelo Base: SG50CX

Fecha de Emisión: 16/08/2023

Fecha de Validez: --

Marca: SUNGROW POWER SUPPLY CO.. LTD.

Norma: NTS: 10/2021 (SEPE)

Tipo: INVERSOR FOTOVOLTAICO