Modelo Base: INGECON SUN 1110TL B400

Fecha de Emisión: 12/12/2023

Fecha de Validez: 12/11/2028

Marca: Ingeteam Power Technology S.A. - Energy

Norma: UNE-EN 60068-2-68:1997 Test L

Tipo: Photovoltaic Inverter