Modelo Base: NXA_0502_6

Fecha de Emisión: 7/4/2022

Fecha de Validez: 12/28/2027

Marca: Vacon Oy

Norma: Arrêté du 9 juin 2020 + 4 août 2020 + AMD septembre 2020 + AMD mai 2021 + AMD nov 2021.

Tipo: Photovoltaic inverter