Modelo Base: blueplanet gs 137 TL3-S B1 WM OD IIPM

Fecha de Emisión: 9/21/2023

Fecha de Validez: 9/21/2028

Marca: KACO new energy GmbH

Norma: Poland

Tipo: Grid-tied bidirectional converter