Modelo Base: KACO blueplanet 137 TL3 M1 WM OD IIP0

Fecha de Emisión: 16/03/2023

Fecha de Validez: 16/03/2028

Marca: KACO new energy GmbH

Norma: VDE 4110: 2018-11/ VDE 4120: 2018-11

Tipo: Photovoltaic Inverter