Modelo Base: PV 3750 STD

Fecha de Emisión: 22/12/2022

Fecha de Validez: 25/11/2026

Marca: Gamesa Electric

Norma: Allegato A68. Rev. 3

Tipo: Three-phase solar inverter