Modelo Base: PV 3750 STD

Fecha de Emisión: 12/22/2022

Fecha de Validez: 11/25/2026

Marca: Gamesa Electric

Norma: Allegato A68/ Rev. 3

Tipo: Three-phase solar inverter