Modelo Base: Huawei SUN2000 -15KTL-M2

Fecha de Emisión: 14/06/2023

Fecha de Validez: --

Marca: Huawei Technologies Spain

Norma: NTS: 10/2021 (SEPE)

Tipo: INVERSOR FOTOVOLTAICO