Modelo Base: blueplanet 125 TL3 M1 WM OD IIP0

Fecha de Emisión: 15/09/2022

Fecha de Validez: 15/09/2027

Marca: KACO new energy GmbH

Norma: VDE V 0126-1-1:2006

Tipo: Three-phase Solar inverter