Modelo Base: Ingecon Sun B 1170TL

Fecha de Emisión: 20/12/2022

Fecha de Validez: 14/02/2027

Marca: Ingeteam Power Technology S.A. - Energy

Norma: Romania: Anexa Ord208:2018

Tipo: Photovoltaic Inverter