Modelo Base: Blueplanet 165 TL3 M1 WM OD IIQ0

Fecha de Emisión: 4/13/2022

Fecha de Validez: 4/13/2027

Marca: KACO new energy GmbH

Norma: Tor Erzeuger/ Type A and B + R25

Tipo: INVERSOR FOTOVOLTAICO