Modelo Base: PS1000 480/3L.1

Fecha de Emisión: 20/07/2021

Fecha de Validez: 16/07/2024

Marca: ABB Power Grids Italy S.p:A.

Norma: EN 50549-2: 2019/ Slovenian & Denmark & Sweden & Hungary deviations

Tipo: Bidirectional Energy Storage & Microgrid PCS