Modelo Base: STI H-250 v06.1

Fecha de Emisión: 09/06/2022

Fecha de Validez: 27/05/2027

Marca: Soluciones Técnicas Integrales Norland S.L. (Pamplona)

Norma: IEC 62817: 2014 + A1:2017

Tipo: Horizontal single axis dual row tracker