Modelo Base: SG125HX

Fecha de Emisión: 18/02/2022

Fecha de Validez: --

Marca: SUNGROW POWER SUPPLY CO.. LTD.

Norma: NTS:04/2021 (SEPE)

Tipo: SIMULACIÓN INVERSOR FOTOVOLTAICO