Modelo Base: 50-100195 (PD 500); 50-100144 (PD 250 HYDRA)

Fecha de Emisión: 30/06/2021

Fecha de Validez: 24/03/2024

Marca: EPC Power Corp.

Norma: Allegato A.68

Tipo: Bidirectional Energy storage & Microgrid PCS