Modelo Base: SUNRIDER®-SR – Single Axis 1V

Fecha de Emisión: 02/02/2022

Fecha de Validez: 02/02/2027

Marca: Mecanizados Solares S.L.

Norma: IEC 62817: 2014 + A1:2017

Tipo: Horizontal single axis tracker