Modelo Base: blueplanet 165TL3 M1 WM OD IIQ0

Fecha de Emisión: 30/09/2020

Fecha de Validez: 30/09/2023

Marca: KACO new energy GmbH

Norma: PRIÍLOHA 4: 2016

Tipo: Photovoltaic Inverter