Modelo Base: Carpio de Tajo

Fecha de Emisión: 28/03/2019

Fecha de Validez: 28/03/2024

Marca: Gas Natural Fenosa Renovables S.A

Norma: PO 12.3

Tipo: Planta fotovoltaica